Yale Doorman: Monteringsfilm

Øystein Nesse, produktsjef Yale, viser hva som må gjøres før, underveis og etter montering av Yale Doorman.

Innhold:
Passer Yale Doorman i din dør? (0:52)
Demontering av eksisterende lås (2:09)
Klargjøring og installasjon av låskasse (3:49)
Tilpassing og montering av utvendig kodepanel (6:11)
Montering av bakplate for innvendig del (8:39)
Tilpassing og montering av innvendig enhet (9:11)
Oppstart og registrering av masterkode (11:50)
Montering av sluttstykke i dørkarm (12:44)
Testing av låsen (14:11)
Nødåpning fra utside (15:18)
Nødåpning fra innside (15:56)
 
Yale tips!
Dekkplate for utvendig kodepanel (7:09)
Optimal tilpassing til din dør; alternativt sluttstykke og utbygningsplater (13:05)
Vedlikehold (16:16)